2. Code Review

 1. Praktyki projektowe vs. praktyki developerskie

 2. Feature i bugfix branch

  • GIT i GIT Flow
  • Strategia budowania branchy
  • Statyczna analiza kodu
  • Strategie repozytoriów: Fork, Central Repo, Army model
 3. FAQ

  • Kto powinien być zaangażowany
  • Ile czasu poświęcić na code review?
  • Czy code review jest potrzebne przy TDD?
  • Jak wielkość elementów w backlog wpływa na Code Review?
  • Jak uniknąć wąskiego gardła w postaci Code Review?
 4. Code Review

  • Systemy do Code Review, ich wady i zalety
  • Unified diff vs side-by-side
  • Pair programming vs Code Review
  • Pull Request vs Merge Request
  • Dobre praktyki Code Review
 5. Automatyzacja Code Review

  • Włączenie procesu CI/CD do Code Review
  • Statyczna analiza kodu źródłowego
  • Pipeline as a Code
  • Quality Gates
  • Triggerowanie statusów w Jirze