4. Proces produkcji

 1. Praktyki projektowe

  • Scrum
  • Kanban
  • XP
  • Lean
 2. Praktyki developerskie

  • TDD
  • S.O.L.I.D.
  • CI/CD
  • Code Review / Pull Request
  • DevOps
 3. Wymagania i backlog

  • Specyfikacja wymagań
  • Współpraca z zespołem w celu estymacji zadań
  • Priorytetyzacja zadań
  • Jak iteracje mogą pomóc w dostarczaniu?
 4. Produkcja Oprogramowania

  • Ciągłe budowanie, testowanie, inspekcja i wdrażanie
  • Budowanie GIT Flow oraz jego alternatyw
  • Które branche budować i jakie testy odpalać
  • Omówienie systemów CI/CD oraz różnic w filozofii
  • Big Picture ekosystemu narzędziowego
 5. Testy

  • Jak TDD może Ci pomóc?
  • TDD: test first vs test last development
  • Stosowanie cyklu TDD Red-Green-Refactor
  • Pipeline as a Code
  • Statyczna analiza kodu
  • Mierzenie pokrycia kodu
  • Strategie testowania i uruchamiania buildów
  • Parallel build
 6. Wdrożenia

  • Wprowadzenie do Dockera
  • Architektura Dokera
  • Czym jest kontener i obraz?
  • Budowanie własnych obrazów
  • Zarządzanie uruchomieniem kontenerów
  • Dockerized builds
  • Repozytorium obrazów
  • Docker-compose
  • Wersjonowanie kodu
  • Wersjonowanie aplikacji i paczek
  • Repozytoria binarne
  • Strategie wdrażania