5. Tworzenie i optymalizacja wydajności systemów

 1. Teoretyczne podstawy

  • Złożoność obliczeniowa
  • Złożoność pamięciowa
  • Złożoność cyklometryczna
  • Dług techniczny
 2. Praktyka

  • Spaghetti code
  • Zależności w kodzie i między modułami
  • S.O.L.I.D.
  • TDD: test first vs test last development
  • Czym w praktyce jest dług techniczny
  • Ekosystem narzędziowy
 3. Micro-benchmarking

  • Problematyka
  • Najczęstsze błędy
  • Normalizacja wyników
  • Porównywanie wyników
  • Wyciąganie wniosków
 4. Refactoring legacy systemów

  • Jak rozpocząć refactoring?
  • Strategie refactoringu
  • Czy testy są konieczne?
 5. Jakość kodu

  • SonarQube i SonarLint
  • Wyciąganie wniosków z analizy statycznej
  • Quality Gates
  • Mierzenie pokrycia testami
  • Testy mutacyjne
 6. Microservices

  • Co to są mikrousługi?
  • Idea stojąca za mikrousługami
  • Czy mikrousługi są dobre dla mojego projektu?
  • Service Discovery i Service Registry
  • Heart Beat
  • Distributed Logging i Log Spooling
  • API Gateway
  • Najczęstsze błędy
 7. Wdrożenia

  • Strategie wdrożeń
  • Unikanie downtime
  • Wersjonowanie API
  • Kompatybilność API