11. Top 0b111 buzzwordów i praktyk, których mogłeś nie znać

Todo

Figure caption w Buzzwordach

Celem tego wykładu jest przekazanie kilkunastu najważniejszych keywordów i opowiedzenie w kilku zdaniach o najważniejszych z nich. Mam nadzieję, że ułatwi Ci to znalezienie samodzielnie informacji na ten temat w internecie.

000. Agile to nie tylko Scrum, Estymacja to nie koniecznie planning poker i ciąg Fibonacci’ego, Dobry PO to 66,(6)% sukcesu, kiedy Pair Programming się sprawdz 001. Provisioning środowiska, wersjonowanie schematów bazy danych, VMki i kontenery (FlywayDB, Puppet, Vagrant, Docker) 010. Statyczna analiza kodu, Testy Mutacyjne (SonarQube, Squid, SonarLint, PITest) 011. Wersjonowanie i dokumentowanie API (swagger) 100. GIT Flow + Feature Branching + Feature Flags + Release Toggles = CI/CD 101. Rozproszone logowanie zdarzeń, hartbeat i statystyki (Logstash, Kibana, Graphite) 110. Collective Code Ownership, Refactoring i Emerging Architecture / Evolutionary Design 111. Lean Startup UX, A/B, Hipotezy, MVP, Build + Measure + Learn, Smoke Testy, Continuous Improvement, Kaizen i Retrospektywy

11.1. 000. Agile to nie tylko Scrum

 • Estymacja to nie koniecznie planning poker i ciąg Fibonacci’ego

 • Dobry PO to 66,(6)% sukcesu

 • Kiedy Pair Programming się sprawdza

 • youtube: Spotify Engineering Culture

  Healing the divide between business and programming. – Kent Beck, 1999

../_images/agile-division-chart1.png

11.2. 001. Automatyzacja i Ekosystem Narzędziowy

 • Provisioning środowiska:
  • Puppet, Chef, Salt, Ansible
 • wersjonowanie schematów bazy danych:
  • FlywayDB
 • VMki i kontenery:
  • Vagrant, Docker
../_images/ecosystem-whiteboard-01.jpg

11.3. 010. Jakość

 • Statyczna analiza kodu:
  • SonarQube, Squid, SonarLint
 • Testy Mutacyjne:
  • PITest
../_images/apollo-saturn5.jpg
../_images/apollo-lunar-module.gif
../_images/ecosystem-pitest-mutators-02.jpg
../_images/ecosystem-pitest-mutators-03.jpg
../_images/ecosystem-pitest-report-03.png

11.4. 011. API

 • Wersjonowanie
 • REST
 • JSON
 • Stabilne
 • Dokumentacja
  • Swagger
../_images/ecosystem-swagger-list-01.png
../_images/ecosystem-swagger-get-01.png
../_images/ecosystem-swagger-post-01.png

11.5. 100. Release Management

 • GIT Flow
 • Feature Branching
 • Feature Flags
 • Dark Features
 • Release Toggles
 • CI/CD
../_images/spotify-release-trains-and-feature-toggles.png
../_images/git-flow-whiteboard1.jpg

11.6. 101. Monitorowanie i statystyki

 • Rozproszone logowanie zdarzeń
  • Graphite, statsd
 • Statystyki
  • Logstash, Kibana
 • Hartbeat

11.7. 110. IT Architecture

 • Collective Code Ownership
 • Refactoring
 • Emerging Architecture / Evolutionary Design

11.8. 111. Lean IT

 • Lean Startup
 • UX,
 • Testy A/B
 • Hipotezy
 • MVP
 • Build + Measure + Learn
 • Smoke Testy
 • Continuous Improvement
 • Kaizen
 • Retrospektywy
../_images/agile-summary-table.png

11.9. Summary

../_images/agile-summary-table.png