5. Backlog transformacji Agile

5.1. Just started

 • Backlog: Capacity
 • Backlog: Estymacja Godzinowa
 • Backlog: Estymacja Story Point
 • Backlog: Planowanie sprintów
 • Backlog: Priorytetyzacja MoSCoW
 • Backlog: Velocity
 • Management: Face2Face co tydzień
 • Management: szkolenie ze Scrum
 • Management: Wdrażanie produktów
 • Managemnt: Ewolucja nie Rewolucja przy wprowadzaniu zmian
 • Szkolenie: Context Switching
 • Szkolenie: Połączenie Scrum i Kanban
 • Szkolenie: Product Ownerzy
 • Szkolenie: Scrum Masterzy
 • Szkolenie: User Story Board (System Interaction Flow Diagram)
 • Szkolenie: Warsztat Tworzenie User Stories
 • Szkolenie: Zasada 5 Why
 • Szkolenie: Zespoły
 • Zespół: Analitycy -> Product Ownerzy
 • Zespół: Cel sprintu
 • Zespół: Daily
 • Zespół: Kalendarze zespołów
 • Zespół: Karty Retrospektyw
 • Zespół: Lidera zespołu
 • Zespół: Opóźniające się wdrożenia
 • Zespół: Planowanie
 • Zespół: Problem z pojemnością sprintów - Puste sprinty
 • Zespół: Refinement
 • Zespół: Retrospektywa
 • Zespół: Retrospektywa + Skrzynki na pomysły
 • Zespół: Review
 • Zespół: Rola Analityka
 • Zespół: Rola PR + Marketing
 • Zespół: Rola Product Ownera
 • Zespół: Rola Programisty - App
 • Zespół: Rola Programisty - Feature
 • Zespół: Rola Programisty - Infrastruktura
 • Zespół: Rola Testera
 • Zespół: Rola UX
 • Zespół: Skrzynka na pomysły i sugestie do retrospektyw
 • Zespół: Stworzenie zespołu Zero / Alpha
 • Zespół: Tygodniowe sprinty

5.2. Everyday use

 • Backlog: Burndown Chart
 • Backlog: Control Chart
 • Backlog: Cumulative Flow Chart
 • Backlog: Kryteria Akceptacyjne
 • Backlog: Refinement i dekompozycja zadań
 • Backlog: Velocity Chart
 • Community: Product Ownerzy
 • Community: Scrum Masterzy
 • HR: Onboarding
 • Management: Portfolio projektów
 • Management: Porządki w procesach
 • Management: Scrum of Scrums
 • Management: Struktura produktowa
 • Management: Synchronizacja zespołów
 • Management: Tworzenie zespołów
 • Szkolenie: Warsztat Refinement
 • Zespół: Definition of Done
 • Zespół: Definition of Ready
 • Zespół: Konstytucja Zespołu
 • Zespół: Zespoły multidyscyplinarne

5.3. Advanced

 • Backlog: Budowanie MVP - Minimum Viable Product
 • Backlog: Walking Skeleton
 • Community: Zaangażowanie ludzi w uczestnictwo w spotkaniach Community
 • Community: Zaangażowanie ludzi w wykładanie na Community
 • HR: Cele kwartalne
 • HR: Cele S.M.A.R.T.
 • HR: Ocena 360
 • HR: Oceny pracownicze
 • Management: Autonomia zespołów
 • Management: Środowisko bezpiecznych eksperymentów
 • Zespół: Joint Operations - projekty przy współpracy różnych zespołów
 • Zespół: Product Owner wewnętrzny a zewnętrzny
 • Zespół: Scientific Method przy eksperymentowaniu i wyciąganiu wniosków
 • Zespół: Wciągnięcie Klienta w proces jako Product Owner
 • Zespół: Włączenie Klienta przy pomocy Product Ownera w priorytetyzację backlogu oraz ustawianie zakresu sprintów

5.4. Expert

 • Community: Kontrybucja do Open Data
 • Community: Kontrybucja do Open Source
 • HR: Coaching osobisty i kultura Mentoringu
 • HR: Employee Engagement - Zaangażowanie pracowników
 • HR: Motywacja pracowników
 • HR: Rozmowy z pracownikami na temat podwyżek
 • HR: System Premiowy
 • Management: Audyt wewnętrzny
 • Management: Gamification
 • Management: Kultura feedbacku
 • Management: Kultura organizacji
 • Management: Organizacja ucząca się
 • Management: ROI i Cost Analysys
 • Management: TCO - Total Cost of Ownership
 • Management: Umowy Agile - Business Value
 • Management: Umowy Agile - Sprzedaż sprintów
 • Management: Umowy Agile - Sprzedaż Story Points