13. Najczęściej używane technologie

13.1. Język i technologie

 • Java 8
 • AngularJS
 • Spring
 • REST + JSON
 • Selenium

13.2. Platforma i środowisko

 • Linux
 • Puppet

13.3. Narzędzia developerskie

 • Jira

 • GIT

 • Bitbucket

 • Jenkins

 • SonarQube

  • Squid
  • Checkstyle
  • Findbugs
  • PMD
  • Jacoco
  • PIT Test
 • Artifactory

 • Netbeans / Eclipse / InteliJ IDEA

 • SonarLint