3. XP: dobre praktyki inżynieryjne

3.1. Praktyki developerskie a praktyki projektowe

 • Praktyki projektowe (Scrum, Kanban, XP, Lean)

 • Praktyki developerskie (TDD, S.O.L.I.D., CI/CD, Code Review / Pull Request, DevOps)

3.2. Feature i bugfix branch

 • Git i Git Flow

 • Strategia budowania branchy

 • Statyczna analiza kodu Pull Requestów

 • Strategie repozytoriów: Fork, Central Repo, Army model

3.3. Refactoring

 • Spaghetti code

 • Zależności w kodzie i między modułami

 • S.O.L.I.D.

 • TDD: test first vs test last development

 • Refactoring legacy systemów

3.4. Praktyka

 • Czym w praktyce jest dług techniczny

 • Ekosystem narzędziowy

 • Budowanie bazy wiedzy jako wynik Code Review

 • Code Review jako element Collective Code Ownership

3.5. FAQ

 • Kto powinien być zaangażowany w Code Review?

 • Ile czasu poświęcić na Code Review?

 • Czy Code Review jest potrzebne przy TDD?

 • Jak wielkość elementów w backlog wpływa na Code Review?

 • Jak uniknąć wąskiego gardła w postaci Code Review?

 • Czy zawsze należy robić Code Review?

 • Czy można zautomatyzować proces Code Review?

 • Na co warto zwrócić uwagę w Code Review?

 • Jakiej wielkości zmiany poddawać Code Review?

 • Jak komunikować problem z kodem?

 • Jak blokować scalenie kodu, który zawiera błędy?

 • Jak robić Code Review na żyjącym branchu?

 • Notyfikacje i jak pozostać na bieżąco ze zmianami?

 • Jak unikać silosów kompetencyjnych za pomocą Code Review?

3.6. Code Review

 • Systemy do Code Review, ich wady i zalety

 • Unified diff vs side-by-side

 • Komentarze i taski

 • Pair programming vs Code Review

 • Pull Request vs Merge Request

 • Dobre praktyki Code Review

 • Rozwiązywanie konfliktów w systemie kontroli wersji

 • Składnia Markdown i reStructuredText

3.7. Podstawy optymalizacji i wydajności systemów

 • Złożoność obliczeniowa

 • Złożoność pamięciowa

 • Złożoność cyklometryczna

 • Dług techniczny

3.8. Automatyzacja Code Review

 • Włączenie procesu CI/CD do Code Review

 • Statyczna analiza kodu źródłowego

 • Pipeline as a Code

 • Quality Gates

 • Triggerowanie statusów w Jirze

 • Strategie mergowania (merge, rebase, squash+merge, squash+rebase)

3.9. Jakość kodu

 • SonarQube i SonarLint

 • Wyciąganie wniosków z analizy statycznej

 • Quality Gates

 • Mierzenie pokrycia testami

 • Testy mutacyjne