5. Backlog transformacji Agile

5.1. Just started

 • Backlog: Capacity

 • Backlog: Estymacja Godzinowa

 • Backlog: Estymacja Story Point

 • Backlog: Planowanie sprintów

 • Backlog: Priorytetyzacja MoSCoW

 • Backlog: Velocity

 • Management: Face2Face co tydzień

 • Management: szkolenie ze Scrum

 • Management: Wdrażanie produktów

 • Managemnt: Ewolucja nie Rewolucja przy wprowadzaniu zmian

 • Szkolenie: Context Switching

 • Szkolenie: Połączenie Scrum i Kanban

 • Szkolenie: Product Ownerzy

 • Szkolenie: Scrum Masterzy

 • Szkolenie: User Story Board (System Interaction Flow Diagram)

 • Szkolenie: Warsztat Tworzenie User Stories

 • Szkolenie: Zasada 5 Why

 • Szkolenie: Zespoły

 • Zespół: Analitycy -> Product Ownerzy

 • Zespół: Cel sprintu

 • Zespół: Daily

 • Zespół: Kalendarze zespołów

 • Zespół: Karty Retrospektyw

 • Zespół: Lidera zespołu

 • Zespół: Opóźniające się wdrożenia

 • Zespół: Planowanie

 • Zespół: Problem z pojemnością sprintów - Puste sprinty

 • Zespół: Refinement

 • Zespół: Retrospektywa

 • Zespół: Retrospektywa + Skrzynki na pomysły

 • Zespół: Review

 • Zespół: Rola Analityka

 • Zespół: Rola PR + Marketing

 • Zespół: Rola Product Ownera

 • Zespół: Rola Programisty - App

 • Zespół: Rola Programisty - Feature

 • Zespół: Rola Programisty - Infrastruktura

 • Zespół: Rola Testera

 • Zespół: Rola UX

 • Zespół: Skrzynka na pomysły i sugestie do retrospektyw

 • Zespół: Stworzenie zespołu Zero / Alpha

 • Zespół: Tygodniowe sprinty

5.2. Everyday use

 • Backlog: Burndown Chart

 • Backlog: Control Chart

 • Backlog: Cumulative Flow Chart

 • Backlog: Kryteria Akceptacyjne

 • Backlog: Refinement i dekompozycja zadań

 • Backlog: Velocity Chart

 • Community: Product Ownerzy

 • Community: Scrum Masterzy

 • HR: Onboarding

 • Management: Portfolio projektów

 • Management: Porządki w procesach

 • Management: Scrum of Scrums

 • Management: Struktura produktowa

 • Management: Synchronizacja zespołów

 • Management: Tworzenie zespołów

 • Szkolenie: Warsztat Refinement

 • Zespół: Definition of Done

 • Zespół: Definition of Ready

 • Zespół: Konstytucja Zespołu

 • Zespół: Zespoły multidyscyplinarne

5.3. Advanced

 • Backlog: Budowanie MVP - Minimum Viable Product

 • Backlog: Walking Skeleton

 • Community: Zaangażowanie ludzi w uczestnictwo w spotkaniach Community

 • Community: Zaangażowanie ludzi w wykładanie na Community

 • HR: Cele kwartalne

 • HR: Cele S.M.A.R.T.

 • HR: Ocena 360

 • HR: Oceny pracownicze

 • Management: Autonomia zespołów

 • Management: Środowisko bezpiecznych eksperymentów

 • Zespół: Joint Operations - projekty przy współpracy różnych zespołów

 • Zespół: Product Owner wewnętrzny a zewnętrzny

 • Zespół: Scientific Method przy eksperymentowaniu i wyciąganiu wniosków

 • Zespół: Wciągnięcie Klienta w proces jako Product Owner

 • Zespół: Włączenie Klienta przy pomocy Product Ownera w priorytetyzację backlogu oraz ustawianie zakresu sprintów

5.4. Expert

 • Community: Kontrybucja do Open Data

 • Community: Kontrybucja do Open Source

 • HR: Coaching osobisty i kultura Mentoringu

 • HR: Employee Engagement - Zaangażowanie pracowników

 • HR: Motywacja pracowników

 • HR: Rozmowy z pracownikami na temat podwyżek

 • HR: System Premiowy

 • Management: Audyt wewnętrzny

 • Management: Gamification

 • Management: Kultura feedbacku

 • Management: Kultura organizacji

 • Management: Organizacja ucząca się

 • Management: ROI i Cost Analysys

 • Management: TCO - Total Cost of Ownership

 • Management: Umowy Agile - Business Value

 • Management: Umowy Agile - Sprzedaż sprintów

 • Management: Umowy Agile - Sprzedaż Story Points