3. Introduction

3.1. Wprowadzenie do technologii i platform chmurowych

 • zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami oraz standardami związanymi z chmurami obliczeniowymi,

 • zapoznanie z dobrymi praktykami,

 • wprowadzenie w problematykę projektowania rozproszonych aplikacji opartych na infrastrukturze chmury obliczeniowej,

 • przybliżenie zagadnień związanych z usługami chmury Amazon Web Services. Szkolenie kładzie główny nacisk na architekturę i projektowanie systemów. Składa się z teoretycznych prezentacji dobrych praktyk i przykładowych systemów oraz praktycznych warsztatów z projektowania systemów. W programie są także ćwiczenia z podstaw konfiguracji i administracji kluczowymi usługami w chmurze – ćwiczenia te mają na celu zapoznanie od strony praktycznej z podstawowymi usługami i wprowadzenie w kontekst techniczny (jednak nie jest to szkolenie z administracji usługami AWS).

 • Wprowadzenie do tworzenia aplikacji na Heroku i Google App Engine

 • Porównanie platform Amazon AWS, Heroku, Google App Engine

 • IaaS, PaaS, SaaS

3.2. Określenie potrzeb i wybór platformy

 • PaaS, IaaS, SaaS

 • jakie są dostępne platformy?

 • jakie mam potrzeby?

 • jak dobrać odpowiednią platformę do moich potrzeb?

 • szczegółowa charakterystyka PaaS, Iaas, SaaS

../../_images/cloud-devops.png

Figure 3.14. Cloud DevOps

3.3. Przykłady platform

3.3.1. IaaS

 • Google Compute Engine

 • Amazon AWS

 • Rackspace

 • ecloud24

 • Open Stack

3.3.2. PaaS

 • Github Pages

 • Google App Engine

 • Heroku

 • Cloudera

 • Open Shift

3.3.3. SaaS

 • Force

 • Google Apps

3.4. Inne *aaS

 • Data

 • Security

 • Logging

 • Payment

3.5. Ekosystem narzędziowy a cloud

 • CI/CD: Travis, Bitbucket, CircleCI

 • IM: Rocket, HipChat, Slack

 • SCM: Github, Bitbucket

 • Service Discovery

  • server side, client side

  • DNS, Amazon ELB, Route 53, Netflix Eureka (client side), własne rozwiązania

 • Load Ballancing: Elastic Load Ballancers (AWS)

 • Service Catallogue

 • Authentication: OAuth

 • Messaging: Kafka, Hermes

3.5.1. Distributed Logging

 • Elastic Search

 • Logstash

 • Kibana

3.5.2. Hearthbeat detecting

 • statsd + graphite (Grafana)

 • pingdom

3.5.3. Monitoring

 • new relic

 • nagios

 • zabbix

 • tessera - dashboard statystyk z Graphite

 • selena

3.5.4. Alerting

3.5.5. Bazy danych

 • Document: MongoDB

 • RDBMS: PostgreSQL, MySQL, Oracle, MSSQL

 • KV: Redis

 • Graph: neo4j

3.5.6. Kontenery i wirtualizacja

 • Vagrant

 • Docker

 • Rockit

 • Mesos, Swarm, Kubernetes

3.5.7. Netflix

 • chaos gorilla

 • chaos monkey

 • hystrix

3.5.8. Service Discovery

 • DNS

 • AWS Elastic Load Balancer

 • Własne usługi

3.5.9. Configuration

 • Zookeeper