4. Good engineering practices

4.1. General

 • Zawsze trzymaj skrypty releasowe w repozytorium a nie w panelu administracyjnym narzędzia (np. Jenkins, Bamboo, Gitlab)

 • Nie instaluj pluginów (najlepiej żadnych dodatkowych)

 • Zamiast pluginów korzystaj z uruchamiania tasków z linii poleceń, jest to bardziej przenaszalne oraz w sytuacji awarii systemu CI/CD pozwoli Ci na odtworzenie pipeline ręcznie

 • Cała konfiguracja oraz provisioning środowiska powinien być w repozytorium

 • Spawnowanie agentów w cloud trwa, czasami lepiej jest trzymać działające hosty niż stawiać je on-demand

 • Spawnowanie agentów w docker trwa około 0.05 sekundy (tak, 5 setnych sekundy), lepiej jest tworzyć nowego workera dla każdego builda i nie trzymać ich po zakończeniu

 • Testy nie powinny trwać dłużej niż 2-3 minut, bo programiści zmieniają kontekst

 • Ignorowane testy powinny być bardzo widocznie zaznaczone, jest to mechanizm awaryjny i nie powinien być nadużywany

 • Pull Requesty powinny być budowane i to na nie przeniesie się cały ciężar CI/CD

 • Tworzymy jeden branch per User Story, to znaczy, że branche nie powinny być większe niż 1, 3 lub w wyjątkowych okolicznościach 5 dni

 • Preferuj używanie feature flags oraz wszystko-do-main

 • Automatycznie usuwaj starsze branche niż tydzień

 • Buduj na różnych środowiskach aby wykluczyć syndrom "u mnie działa"

 • Colorful deployments (version names from colors of the first six hexes in Git ref)

 • Technology radar: https://www.thoughtworks.com/radar

4.2. User Management

 • Always use LDAP (OpenLDAP or Active Directory)

 • Each tool has separate LDAP read only account

 • Connection only with LDAPS (secure)

 • No nested groups in LDAP

 • Internal and external users in one LDAP server

 • All tool access groups in OU=ecosystem

 • Use LDAP groups for project roles from OU=projects

 • Do not use user accounts in project roles (only LDAP groups)

 • Create automatically wiki page (via cron and atlassian-python-api) with all *-administrators + mailto: links

 • Create automatically wiki page (via cron and atlassian-python-api) with Jira project leaders

 • Create automatically wiki page (via cron and atlassian-python-api) with Jenkins job administrators

 • Name groups as jenkins-users or jenkins-administrators

 • Use local administrator jenkins-administrator only for fixing bugs with LDAP, nothing else!

 • Use email address jenkins@example.com (for easy email filtering)

 • Use domain name jenkins.example.com with firewall blocking access from external network

 • Use wildcard SSL certificate (*.example.com)

 • Use Let's Encrypt to create a free SSL certificate over generating self-signed

 • Use only HTTPS access with tools!

 • Using DHCP add search example.com to /etc/resolv.conf

 • Do not use technical accounts (use SSH keys)

 • Always use SSH keys with proper comment: user@example.com/computer-name

4.3. Plugin installation

 • Dependencies hell

 • Bad plugin support (especially those free ones)

 • Open source plugins usually has lagging support

 • Plugins usually prevents upgrades to newer version, especially important with security releases

 • Once given out, cannot be easily taken away; it is very hard to uninstall plugin

4.4. Large repos

 • Is a sign of git misuse, and should be handled with Git LFS

 • Use command line git rather than jGit

 • Command line git handles memory better

 • Use reference repository (bare)

 • Shallow clone (Git from 1.9+ can push from shallow clones)

 • Don't fetch tags

 • Narrow refspec - only clone specific branches (honor refspec on initial clone)

 • Pipeline stash / unstash (sparse checkout on master node, and then stash checkout, and unstash on remotes)

 • Sparse checkout (Subset of working tree - single directory [exclude or include on per file basis])

4.5. Behavioral Driven Tests

4.6. Tests

Code 4.2. Spock Framework. Source: http://thejavatar.com/testing-with-spock/
def "should return false if user does not have role required for viewing page"() {
  given:
   // context
   pageRequiresRole Role.ADMIN
   userHasRole Role.USER
  when:
   // some action is performed
   boolean authorized = authorizationService.isUserAuthorizedForPage(user, page)
  then:
   // expect specific result
   authorized == false
}

4.7. Idea

 • Jenkins odpalający git bisect i testy dla każdego commita z próby, tak długo aż nie znajdzie problemu