8. Issue Attributes

8.1. Statuses

8.1.1. Good practises

 • Ile statusów w Workflow?

 • Jakie nazwy statusów?

 • Statusy ciągnące

 • Ile statusów w Jirze?

 • Jak to jest w wersji Cloud?

8.1.2. Proponowane nazwy

 • Code Review

 • Manual Testing

 • PO Accept?

8.1.3. Status Category

 • To Do

 • In Progress

 • Done

8.1.4. Terminal Statuses

 • Closed vs Resolved vs Done

8.2. Resolutions

8.3. Priorities

 • Ile?

8.3.1. Jakie nazwy?

 • Lower, Low, Medium, High, Highest

 • Low, Medium, High, Highest, Blocker

 • Urgent, Important, Standard

 • MoSCoW (Must, Should, Could)

 • Important, Normal

 • Expedite, Standard

 • Top, Normal, Bottom

 • Important, Normal, Somday/Maybe

 • DEFCON-1, DEFCON-2, DEFCON-3

8.4. Issue security schemes

 • Konfigurowaniee widoku per zadanie

8.5. Notification schemes

 • Dodawanie powiadomień

 • Konfiguracja

8.6. Permission schemes

 • Role projektowe

 • Grupy vs. Role

 • Grupy w AD

 • Global Permissions

8.7. Assignments

8.7.1. Priorytety

 1. Zmień Priorities na MoSCoW, zmień ikony i kolory (czerwony, zielony, szary)

8.7.2. Role

 1. Dodaj rolę Scrum Master

 2. Dodaj do roli w projekcie użytkownika z JIRY

 3. Zmień w Permission scheme, aby tylko Scrum Master mógł otwierać i zamykać sprinty