18. Board Configuration

18.1. Board vs. Project

 • Board dla Projektu

 • Board z części jednego projektu

 • Board z wielu projektów

 • Wiele boardów do jednego projektu (różne estymaty)

 • Wiele projektów czy wiele boardów (np. po komponentach)?

../../_images/jira-board-vs-project-1.png
../../_images/jira-board-vs-project-2.png
../../_images/jira-board-vs-project-3.png
../../_images/jira-board-vs-project-4.png
../../_images/jira-board-vs-project-5.png
../../_images/jira-board-vs-project-6.png

18.2. Board

 • Uprawnienia

 • Konfiguracja

 • Kolumny

  • Column Constraint (max, min)

  • Dodawanie i usuwanie kolumn

  • Wiele statusów w jednej kolumnie

  • Statusy ciągnące pracę

 • Swimlanes

  • wg. priorytetów

  • wg. wersji

  • po duedate

 • Quick Filters

  • Quick Filters dla Daily

 • Card Colors

 • Card Layout

  • Backlog

  • Active Sprint

  • Days in Column

 • Estimation

  • Original Estimate + Remaining Estimate and Time Spent

  • Story Points

  • Business Value

  • Issue Count

 • Working Days

 • Issue Detail View

../../_images/jira-board-daysincolumn.png

Figure 18.1. Days in Column

18.3. Portfolio

 • Portfolio na bazie Kanban Board

../../_images/agile-decomposition-19-risk.jpg
../../_images/agile-decomposition-20-portfolio.jpg

18.4. Cloud

../../_images/jira-board-roadmap.png
../../_images/jira-board-features.png

18.5. Demonstration

 • Open Board configuration

 • General configuration

 • Columns (add columns, multiple status in one column, column constraints)

 • Swimlanes: separate features from maintenance

 • Quick filters: Daily

 • Card colors: red, yellow, green by priorities

 • Card layout: show due date in active sprint and backlog

 • Estimation: Original Time Tracking and Remaining Estimate and Time Spent

 • Working days: set region, set timezone, set dates

 • Issue Detail View: add fields, remove fields

 • Active Sprint: move issues between columns with constraints

18.6. Assignments

18.6.1. Board Configuration Setup

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Backlog (w menu po lewej)

 2. Dodaj poniższe zadania do sprintu 2000-01 week 2:

  • Four

  • Five

  • Six

  • Seven

  • Eight

  • Nine

 3. Wyrzuć ze sprintu zadania: One i Two

 4. Wystartuj sprint ustawiając:

  • Name: 2000-01 week 2

  • Goal: Ukończenie szkolenia z Jiry

  • Duration: 1 week

  • Start Date: 7/Jan/00 09:00 AM

18.6.2. Board Configuration General

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Active Sprints (w menu po lewej)

 2. Z menu Board (prawy górny róg) -> Configure

 3. Zakładka General:

  • Dodaj administratora admin@example.com

  • Zwróć uwagę na Edit Filter Shares, View Permissions

  • Osoby które mają uprawnienia do Filter będą widziały i mogły otworzyć Board

  • To nie znaczy, że będę widziały zadania (to wymaga uprawnień w projekcie)

18.6.3. Board Configuration Columns

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Active Sprints (w menu po lewej)

 2. Z menu Board (prawy górny róg) -> Configure

 3. Zakładka Columns:

  • Dodaj kolumnę Blocked w Category -> In Progress

  • Dodaj status Rejected w Category -> Done do kolumny Done i zaznacz Set resolution

  • Column Constraints Issue Count, excluding sub-tasks

  • W kolumnie Blocked -> Max ustaw na: 2

  • W kolumnie In Progress -> Min ustaw na: 1

18.6.4. Board Configuration Swimlanes Features Maintenance

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Active Sprints (w menu po lewej)

 2. Z menu Board (prawy górny róg) -> Configure

 3. Zakładka Swimlanes:

  • Wybierz Base Swimlanes on -> Queries

  • Dodaj Swimlane Story z JQL -> issuetype = Story

  • Dodaj Swimlane Task z JQL -> issuetype = Task

 4. Zobacz Active Sprints jak wygląda board

18.6.5. Board Configuration Swimlanes MoSCoW

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Active Sprints (w menu po lewej)

 2. Z menu Board (prawy górny róg) -> Configure

 3. Zakładka Swimlanes (zmodyfikuj dotychczasowe ustawienia)

 4. Zmodyfikuj pierwszego swimlane i zamień na Must z JQL: priority = Highest

 5. Zmodyfikuj drugi swimlane i zamień na Should z JQL: priority in (High, Medium, Low)

 6. Zmodyfikuj nazwę Everything Else na Could

 7. Zmień kolejność aby:

  • Must było na górze

  • Should było w środku

  • Could było na dole

 8. Zmień w zadaniach Four oraz Seven priorytet na Highest (zadania powinno pojawić się w Swimlane Must)

 9. Zmień w zadaniach Nine oraz Eight priorytet na Lowest (zadania powinno pojawić się w Swimlane Could)

 10. Zwiń zadania które są w Swimlane Could, przez kliknięcie strzałeczki obok nazwy Could

 11. Pamiętaj, że aby zadania wyświetlały się na Twoim boardzie, muszą być do Ciebie przypisane! (Ty musisz być ustawiony jako assignee)

18.6.6. Board Configuration Quick Filters

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Active Sprints (w menu po lewej)

 2. Z menu Board (prawy górny róg) -> Configure

 3. Zakładka Quick Filters:

  • Zmień nazwę Recently Updated na Daily

  • Zmień JQL dla Daily na: updatedDate >= -1d OR Flagged IS NOT EMPTY

18.6.7. Board Configuration Card Colors

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Active Sprints (w menu po lewej)

 2. Z menu Board (prawy górny róg) -> Configure

 3. Zakładka Card colours:

  • Zmień Colours based on -> Priorities

  • Zmień kolor Highest oraz High na czerwony (FF0000)

  • Zmień kolor Medium na żółty (FFFF00)

  • Zmień kolor Low oraz Lowest na zielony (00FF00)

18.6.8. Board Configuration Card Layout

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Active Sprints (w menu po lewej)

 2. Z menu Board (prawy górny róg) -> Configure

 3. Zakładka Card layout:

  • W sekcji Backlog -> wyświetl pole Due Date

  • W sekcji Active sprints -> wyświetl pole Due Date

  • Usuń wyświetlanie pola Due Date z sekcji Backlog (ale zostaw w Active Sprint)

  • Zaznacz Days in column

18.6.9. Board Configuration Estimation

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Active Sprints (w menu po lewej)

 2. Z menu Board (prawy górny róg) -> Configure

 3. Zakładka Estimation:

  • Zmień Estimation Statistic na Original Time Estimate

  • Zaznacz Time Tracking -> Remaining Estimate and Time Spent

18.6.10. Board Configuration Working Days

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Active Sprints (w menu po lewej)

 2. Z menu Board (prawy górny róg) -> Configure

 3. Uwaga dotycząca następnego punktu: zadanie ma zademonstrować dodawanie dat świąt, a później i tak nie będziemy z tego korzystali, dlatego:

  • wybierz trzy dowolne święta (nie ma znaczenia jakie)

  • święta mogą być z obecnego roku (żeby nie przeglądać 20 lat wstecz)

 4. Zakładka Working days:

  • Region: Europe

  • Time Zone: (GMT+01:00) Warsaw

  • Non-Working Days:

   • 1/Jan/00 (Nowy Rok)

   • 6/Jan/00 (Święto Trzech Króli)

   • ?/?/00 (pierwszy dzień Wielkiej Nocy)

   • ?/?/00 (drugi dzień Wielkiej Nocy)

   • 1/May/00 (Święto Państwowe)

   • 3/May/00 (Święto Narodowe Trzeciego Maja)

   • ?/?/00 (pierwszy dzień Zielonych Świątek) [pięćdziesiąt dni po wielkanocy]

   • ?/?/00 (dzień Bożego Ciała) [sześćdziesiąt dni po wielkanocy]

   • 15/Aug/00 (Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny / Święto Wojska Polskiego)

   • 1/Nov/00 (Wszystkich Świętych)

   • 11/Nov/00 (Narodowe Święto Niepodległości)

   • 25/Dec/00 (pierwszy dzień Bożego Narodzenia)

   • 26/Dec/00 (drugi dzień Bożego Narodzenia)

18.6.11. Board Configuration Issue Detail View

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Active Sprints (w menu po lewej)

 2. Z menu Board (prawy górny róg) -> Configure

 3. Zakładka Issue Detail View:

  • Sekcja General Fields -> usuń: Status, Priority, Labels, Affects Version/s

  • Sekcja Date Fields -> dodaj Due Date, usuń: Created i Updated

  • Sekcja People -> usuń Reporter i Assignee

  • Sekcja Links -> usuń Linked Issue

18.6.12. Board Configuration Column Constraints

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Active Sprint (w menu po lewej)

 2. Usuń wszystkie zadania z kolumny In Progress (powinna podświetlić się na żółto)

 3. Dodaj trzy zadania do kolumny Blocked (powinna podświetlić się na czerwono)