3. Upgrade

3.1. Instalacja nowej wersji

 1. Wejdź na stronę https://www.atlassian.com/software/jira/download

 2. Kliknij prawym na przycisk Download obok wydania Jira TAR.GZ i Copy Link Location

 3. Uruchom polecenia poniżej:

  # Tu wklej zawartość linku
  $ URL=""
  
  $ ssh root@localhost
  $ cd /opt/jira
  $ wget "$URL" -O jira.tgz
  $ tar zxf jira.tgz
  $ rm -fr jira.tgz
  

3.2. Ustawienia środowiskowe

 1. Poniższych edycji dokonujemy w pliku atlassian-jira-XXX/bin/setenv.sh gdzie XXX to numer wersji (nowej)

JIRA_HOME="/opt/jira/home"
JVM_SUPPORT_RECOMMENDED_ARGS="-server -XX:MaxPermSize=512m -XX:+UseG1GC -XX:MaxGCPauseMillis=200 -XX:+PrintGC -XX:+PrintGCDateStamps -XX:+OptimizeStringConcat -XX:+PrintGCDetails -XX:+DisableExplicitGC -Xloggc:/opt/jira/logs/gc-jira-$(hostname)-$(date +%Y.%m.%d).log -XX:+UseGCLogFileRotation -XX:NumberOfGCLogFiles=10 -XX:GCLogFileSize=10M"
JVM_MINIMUM_MEMORY="512m"
JVM_MAXIMUM_MEMORY="2048m"

3.3. Zmiana portu działania Jiry

 1. Edytuj linijkę /opt/jira/install/conf/server.xml i znajdź

  Connector port="8080"
  
 2. Zamień na:

  Connector port="8000"
  

3.4. Sprawdzenie wersji Javy dla Jiry

 1. Odpal poniższe polecenie

  /opt/java/default/bin/java -version
  
 2. Zobacz aktualną wersję na http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/1880261

 3. Jeżeli wersja się różni ściągnij za pomocą wget nową Javę do /opt/java/

 4. rozpakuj i usuń symlink /opt/java/default

 5. stwórz symlink /opt/java/default wskazujący na nową Javę

3.5. Backup bazy oraz home'a

 1. Odpal skrypt /opt/jira/backup-jira.sh

3.6. Upgrade Jiry

$ service jira stop
$ rm -fr /opt/jira/install
$ ln -s /opt/jira/atlassian-jira-XXX
$ /opt/jira/install
$ service jira start

3.7. Sprzątanie

 1. Możesz usunąć stary katalog instalacyjny Jiry.

 2. Proponuję jednak zostawić jedną, poprzednią wersję tak na wszelki wypadek, gdyby jakieś zmiany nie zostały przeniesione.